Huyện Lương Sơn tầm nhìn và chiến lược mục tiêu để trở thành thị xã

Lương sơn và nhận định tầm nhìn chiến lược lên đô thị loại 4

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, xứng tầm là vùng động lực kinh tế phát triển tiềm năng, góp phần tạo động lực tác động đến sự phát triển của tỉnh và vùng Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền huyện đang dồn lực lãnh đạo, và điều hành thực hiện mục tiêu chính trị đưa huyện Lương Sơn trở thành thị xã.


Sự phát triển và tiềm lực kinh tế huyện Lương Sơn

Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu: "… Huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy KT-XH phát triển; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, phát triển đô thị... Xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh Hòa Bình. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp thị xã”; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 60% (đến năm 2020 đạt 42%).

Những thành tích và kết quả phát triển kinh tế hạ tầng

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đô thị. Huyện đã tập trung và ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị. Trên địa bàn có các khu đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại tầm cỡ như: Khu trung tâm thương mại và nhà ở Đông Dương; dự án khu dân cư thương mại và chợ trung tâm huyện Lương Sơn (thị trấn Lương Sơn); khu Beverly Hill (xã Cư Yên); khu Achirenco-Villas&Resort, dự án sân golf Phượng Hoàng (xã Lâm Sơn)… Huyện cũng có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, du lịch, thương mại đã, đang làm đổi thay bộ mặt đô thị, nông thôn. Trên địa bàn đã có 16 dự án nhà ở được UBND tỉnh phê duyệt triển khai với tổng diện tích khoảng 550 ha, quy mô dân số 1,8 vạn người. Trong đó, phần lớn là các dự án khu dân cư mới và phát triển nhà ở, khu du lịch.


Cơ sở hạ tầng của huyện Lương Sơn được nâng cấp

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, vừa tăng thu NSNN, vừa tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư để tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp… Năm 2021 - 2022 có 16 dự án đấu giá quyền sử dụng đất. UBND huyện đưa vào danh mục dự kiến đấu giá giai đoạn 2023 - 2025 khoảng 7 khu vực tiềm năng khác.

Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền huyện lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp gắn với quy hoạch đô thị; bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái; xây dựng, nâng cao chất lượng NTM. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp ở nông thôn gắn với quá trình xây dựng NTM, đô thị hóa và phát triển bền vững. Hiện, Lương Sơn có 3 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp. Dự kiến, huyện tiếp tục phát triển thêm 3 cụm công nghiệp, quy mô trên 170 ha để mời gọi các nhà đầu tư. Qua đó thực hiện chủ trương lấy phát triển công nghiệp làm đòn bẩy để phát triển đô thị, thu hút dân số vào sống và làm việc trong đô thị...

Lĩnh vực bất động sản và du lịch huyện phát triển mạnh

Với việc triển khai đồng bộ giải pháp phát triển đô thị, đến nay, huyện đã đạt nhiều tiêu chuẩn phân loại ĐVHC cấp thị xã. Cụ thể, đạt các tiêu chuẩn về quy mô dân số (huyện có 119.000 người); diện tích tự nhiên (370 km2); số ĐVHC cấp xã trực thuộc (11 đơn vị); về cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH: cân đối thu chi ngân sách (đủ), GRDP năm 2020 đạt 81,9 triệu đồng/người (cao hơn trung bình cả nước), tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2018 - 2020 đạt 9%, tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2018 - 2020 là 3,06%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ năm 2020 lần lượt là 62,7%, 24,7%. Tuy nhiên, huyện còn một số tiêu chuẩn chưa đạt theo quy định thị xã là: Tỷ lệ phường trên tổng số ĐVHC cấp xã; đã được công nhận đô thị loại IV (mới công nhận 6/11 ĐVHV); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp các xã khu vực đô thị loại IV của huyện mới đạt 65% (quy định 75%).

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh cho biết: Ngày 24/2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 241-QĐ/TTg phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng. Khi đã có quyết định của Thủ tướng, địa phương sẽ phải cụ thể hóa để thực hiện mục tiêu huyện lên thị xã bằng việc lập quy hoạch chung đô thị của huyện. Phải lập quy hoạch bởi điều kiện cần và đủ để trở thành thị xã là phải có ít nhất 50% ĐVHC đạt tiêu chí cấp phường. Huyện có 11 ĐVHC thì ít nhất phải có 6 ĐVHC được công nhận cấp phường, như vậy tương ứng với thị trấn Lương Sơn và 5 xã vùng trung tâm đã được công nhận đô thị loại IV. Thứ hai, quy hoạch phải được công nhận là đô thị loại III hoặc loại IV, hiện huyện mới có 6 đơn vị được công nhận. Nếu muốn công nhận đô thị loại IV trong toàn huyện bắt buộc phải lập đề án quy hoạch chung. Qua rà soát các tiêu chí theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 đối với ĐVHC cấp thị xã, về cơ bản huyện đều đạt. Trước mắt, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, xin ý kiến BTV Tỉnh ủy, sau đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ủy quyền cho UBND tỉnh chủ trương và chấp thuận việc lập quy hoạch chung toàn huyện, đây là điều kiện bắt buộc để làm cơ sở xây dựng đề án nâng cấp lên thị xã.


Giao thông kinh tế được đầu tư và thu hút lớn

Ngoài ra, để có cơ sở nâng cấp thành ĐVHC cấp phường đối với 6 đơn vị, Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn chỉ đạo điều chỉnh lại quy hoạch, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng theo các tiêu chí chưa đạt như: Giao thông, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh, cống thoát nước, xử lý nước thải và cơ sở hạ tầng thương mại. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ để tăng tỷ lao động phi nông nghiệp, bằng cách đào tạo nghề và phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, khu, cụm công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại giúp người dân có việc làm... 

Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét